ISSN 1308-8734 | E-ISSN 1308-8742
Case Report
Tuberculous Peritonitis Developed After Gastrectomy: A Case Reports
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum  
2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  
3 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (RÇ, EA, MCA) ve Biyokimya (ZU) Anabilim Dalları, Erzurum  
Eurasian J Med 1991; 23: 131-136

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Atatürk University Faculty of Medicine | Latest Update: 04.03.2019