ISSN 1308-8734 | E-ISSN 1308-8742
Original Article
Supratentonal Cortical Astrocytomas
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Erzurum  
2 Erzurum S.S.K Hastanesi Nöroşirürji Kliniği  
3 Ankara Mevki Hastanesi Nöroşirurji Kliniği Uzmanı  
4 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı  
5 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  
Eurasian J Med 1985; 17: 523-532

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Atatürk University Faculty of Medicine | Latest Update: 20.07.2018