ISSN 1308-8734 | E-ISSN 1308-8742
Case Report
Abdominal Pregnancy: Because of One Case
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  
Eurasian J Med 1985; 17: 603-608

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Atatürk University Faculty of Medicine | Latest Update: 16.11.2018