ISSN 1308-8734 | E-ISSN 1308-8742
Editorial Board

Editor in Chief

Metin Akgün  

 

Section Editors

Internal Medicine

Fuat Gündoğdu

Hakan Döneray

 

Surgical Sciences

Şenol Adanur

 

Basic Sciences

Osman Aktaş

 

Associate Editors 

Gökşin Şengül 

Erdem Karadeniz 

Ali Ahıskalıoğlu 

Korhan Kılıç 

Gamze Nur Cimilli 

Fatih Özkaya 

Kutsi Tuncer 

Murat Yiğiter 

Abdurrahim Çolak 

Ali Şahin 

Atıf Bayramoğlu 

Hakan Taş 

Halil Özcan 

Fuat Erdem 

Hakan Dursun 

Abdullah Uyanık 

Handan Bilen

Kemalettin Özden 

Ayşe Albayrak 

Meltem Alkan Melikoğlu 

Adem Karaman 

Hayri Oğul 

Zuhal Keskin Yıldırım 

Ali İşlek 

Serhat Vançelik  

Ebubekir Bakan 

Muhammet Hamidullah Uyanık 

Elif Demirci 

Elif Çadırcı 

 

Biostatistical Consultant

Kamber Kaşali    

 

Production Coordinator

Ömer Araz 

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Atatürk University Faculty of Medicine | Latest Update: 20.07.2018