ISSN 1308-8734 | E-ISSN 1308-8742
Original Article
Anatomical Preconditions for Operative-Technical Errors in Right Trisectionectomy
1 Department of Surgery, Naval Hospital of Varna, Varna, Bulgaria  
2 Clinic of Surgery, Specialized Hospital for Oncologic Diseases of Varna, Bulgaria  
Eurasian J Med 2012; 44: 135-140
DOI: 10.5152/eajm.2012.32
Key Words: Bile duct anatomy, Bile duct confluence, Hepatic blood supply, Intraoperative cholangiography, Right trisectionectomy
Abstract

Amaç: Sağ triseksiyonektomide çeşitli anatomik varyasyonlar, cerrahi teknik hatalarına neden olabilir. Bu varyasyonlar ana safra kanalının birleşimini, sol hepatik kanalın uzunluğunu, 2. ve 3. segment safra yollarının konfluensinin lokalizasyonunu ve sol portal venin umblikal parçası ile yine bu iki segmentin afferent ve efferent kan akımının özelliklerini içermektedir. Bu çalışmanın amacı, bu varyasyonları tanımlamak ve tartışmaktır.

Gereç ve Yöntem: Ana safra kanalı konfluensinin anatomik varyasyonları karaciğer rezeksiyonu uygulanan 112 hasta ve sol hepatektomi uygulanan 32 hastada intraoperatif kolanjiyografi ile analiz edildi. Afferent ve efferent kanlanmanın varyasyonları 43 karaciğer rezeksiyonunda morfolojik olarak incelendi.

Bulgular: Ana safra kanalı konfluensinin anatomik varyasyonlarının 7’si intraoperatif kolanjiografi ile, 3’ü ise mevcut literatürde varolanlardan tespit edildi. Dördüncü segmentin safra drenajını sağlayan üç anatomik varyasyon (santral, periferik ve kombine) tespit edildi. Segment 2 ve 3  safra yolarının konfluensi ile ana hepatik kanal birleşimi arasındaki ortalama mesafe, yani sol hepatik kanalın uzunluğu; 3.68 cm olarak ölçüldü. Segment 2 ve 3’ün afferent ve efferent arteriyel ve venöz kanlanmalarının anatomik özellikleri sunulmuş ve güvenli bir sağ triseksiyonektomideki rolleri açısından tartışılmıştır.

Sonuç: Safra yolları ve hepatik kan damarlarının anatomik varyasyonları konusunda cerrahların sağlam bir bilgi ve teknik iyileştirmeler ile artan deneyimi birleştiğinde doğru triseksiyonektomi için daha iyi sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunabilir.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2019 Atatürk University Faculty of Medicine | Latest Update: 19.06.2019